Purchase

Contact

Purchasing director

Phone.: 07333 / 9644-30
rauschmaier@meba-saw.de

Hubert Rauschmaier
Purchasing director

Technical Purchasing Manager

Phone.: 07333 / 9644-31
oberenzer@meba-saw.de

Franz Oberenzer
Technical Purchasing Manager

Purchasing Manager

Phone.: 07333 / 9644-32
hofelich@meba-saw.de

Markus Hofelich
Purchasing Manager

Purchasing Manager

Phone.: 07333 / 9644-29
ruopp@meba-saw.de

Karin Ruopp
Purchasing Manager